Thermische infrarood als warmte isolator

Slimme besparing is dichterbij dan u denkt!

Over de verwarmende en isolerende kracht van infrarood straling is al veel gepubliceerd. In dit artikel leggen we uit hóe deze isolerende werking van infrarood ontstaat en hoe u het effect ervan kunt optimaliseren voor de isolatie van uw huis.

Wat is infrarood ook alweer?

Infrarode straling is een band in het elektromagnetische spectrum die ligt tussen zichtbaar licht en  microgolven (denk aan de magnetron). Elk object dat warmer is dan 0 kelvin (-273°C) geeft infrarood straling af. Objecten die kouder zijn dan de omgevingstemperatuur absorberen infrarood (warmte trekt altijd naar kou).

In tegenstelling tot andere energiegolven (bijvoorbeeld UV-A), wordt thermische infrarood straling niet door de lucht geabsorbeerd, maar doorgelaten. De straling blijft intact totdat het door een object of oppervlak wordt geabsorbeerd. Er gaat dus geen energie verloren (de straling zwakt niet af). Hetzelfde geldt voor zonlicht. Veel infrarood straling ontstaat doordat zonlicht oppervlakken en objecten opwarmt, waardoor de frequentie van die straling verandert en infrarood ontstaat. Daar waar zonlicht wordt geabsorbeerd, kan infrarood dus doorgaan te verwarmen.

Infrarood heeft een golflengte van 780 nanometer tot 1 micrometer. De golflengte is afhankelijk van de temperatuur. Thermische infrarood met een golflengte tussen de 8 en 12,5 ym geeft de meeste energie af.  De mens, met een gemiddelde lichaamstemperatuur van 37°C, straalt bijna alleen ‘ver infrarode’ straling uit (gelijk aan circa 100 Watt).

infrarood als isolatiemateriaal

In bovenstaande grafiek ziet u de beschreven doorlatendheid van de ‘lucht’ terug bij ver infrarode straling en dat de stralingsintensiteit bij deze frequentie optimaal is.

Hoe kan infrarood verwarmen?

Twee Amsterdamse natuurkundigen (Bakker en Nienhuys, van het instituut voor Atoom- en Molecuulfysica) hebben onderzocht hoe het kan dat water (de watermolecuul) uiteenvalt (verdampt).

Ze ‘bestookten’ vloeibaar water met infrarode lichtpulsen met een golflengte van ongeveer 3000 nanometer. Deze golflengte komt overeen met een trillingsfrequentie van 1014 Hertz, hetgeen gelijk is aan de trillingsfrequentie van de waterstofatomen van het watermolecuul. Ze bestudeerden de trillende atomen en zagen dat deze extra trillingsenergie de verbinding tussen de waterstof- en een zuurstofatoom verzwakte en uiteindelijk brak, waardoor het watermolecuul 'uit elkaar valt'.

Dit effect treedt op bij de zogenoemde ‘ver infrarode straling’, je hebt er dus geen extreme hitte of bijzondere apparatuur voor nodig. Het is een heel gangbaar, alledaags verschijnsel. Om vocht te doen verdampen, ook op plekken waar zonlicht niet kan komen (denk aan kruipruimten en spouwmuren of daken), is het wel essentieel dat de infrarood wordt teruggekaatst. Dat is waar Isobooster komt kijken.

Het ‘Isobooster effect’

Thermische infrarood wordt zoals gezegd niet door de lucht geabsorbeerd, maar blijft op volle kracht totdat het een object of oppervlak tegenkomt dat het absorbeert. Isobooster isolatiefolie absorbeert deze energiegolf niet, maar reflecteert de infraroodstraling waardoor het verdampingseffect wordt versterkt en optimaal ‘uitgebuit’. Voer je de waterdamp goed af, dan ontstaat er droge lucht. Droge lucht isoleert twee keer zo goed als vochtige lucht.

Eerst voelen dan geloven? Test het effect van gereflecteerde infrarood straling eens eenvoudig zelf door een stuk aluminiumfolie te nemen en dit dicht bij je gezicht te houden. Al snel zal het zweet je uitbreken!

Neem bijvoorbeeld een kruipruimte. De warmte uit de woning warmt de vloer op, waarna de vloer warmte uitstraalt naar de -altijd koudere- kruipruimte onder de woning. Is hier niet geïsoleerd dan gaat de energie uit deze straling snel verloren. Traditionele isolatiematerialen houden wat kou tegen en zullen de stralingswarmte absorberen. Isobooster isolatiefolie reflecteert de stralingswarmte terug, waardoor er op een eigenlijk heel natuurlijke manier optimaal gebruik wordt gemaakt van de ‘restwarmte’.

De natuurkunde (of beter gezegd de wereld) zit vol waardevolle en bruikbare natuurlijke processen. Met een beetje kennis en inzicht is met minimale middelen groot resultaat te behalen. Zoals zo vaak zit de grootste kracht in de kleinste dingen!

Isobooster geeft isoleren een nieuwe dimensie!
Neem contact op voor informatie en prijzen.

Bronnen: